Ankietę satysfakcji Pacjenta - do druku - należy pobrać do komputera
(plik PDF) poprzez kliknięcie na powyższy link, wydrukować, wypełnić i przynieść do Przychodni, wyłać pocztą lub w postaci zeskanowanej wysłać pocztą elektroniczną na adres: olk_tarn_gory@data.pl

NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna Sp. z o.o. powstała w wyniku przekształcenia w 2010 roku SP ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego (dawna Przychodnia Kolejowa) w zakład niepubliczny. Świadczenia medyczne wykonujemy w nowoczesnych pomieszczeniach spełniajacych wymogi Ministerstwa Zdrowia stawiane jednostkom lecznictwa otwartego.

Budynek przychodni przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych (winda).

Usługi medyczne w naszej przychodni świadczy stały zespół lekarzy i pielęgniarek.

Naszym celem jest zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki medycznej realizowanej na bardzo dobrym poziomie i w przyjaznych warunkach. W przychodni został wprowadzony system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008.

O NAS

Naszą Wizją jest stworzenie Przychodni przyjaznej Pacjentowi,
w której poczuje się On bezpiecznie, a świadczone przez nas usługi będą synonimem najwyższej jakości, która będzie naszym znakiem rozpoznawczym na rynku usług medycznych.

 

Naszą Misją jest profesjonalna opieka medyczna i pielęgniarska, polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

 

Posiadamy wdrożony
i certyfikaowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008