Podstawowa opieka zdrowotna

 

 

Poradnia dla dorosłych
 
wizyty domowe prosimy zgłaszać
w rejestracji ogólnej do godz. 11.00

Lekarz Ewa Kwiotkowska-Nowak
specjalista medycyny rodzinnej, pediatra
 

Godz. przyjęć:

Poniedziałek  
Wtorek            

Środa             

Czwartek

Piątek             

 

Lekarz Jacek Swoboda

internista

specjalista medycyny kolejowej

 

Godz. przyjęć:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Lekarz Magdalena Zoleńska

specjalista medycyny kolejowej

 

Godz. przyjęć:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

Lekarz Joanna Poźny-Rzycka

specjalista medycyny pracy

 

Godz. przyjęć:

Poniedziałek

Wtorek

Czwartek

1. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane
w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

 

2. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia zgodnie z harmonogramem pracy lekarza.

(podstawa prawna załącznik do Rozp. Ministra Zdrowia  z dnia 24.09.2013r).

 

 

 

 

08.00-11.00
16.00-18.00

12.30-14.00

14.00-15.00

08.00-10.00

 

 

 

 

 

 

10.00-15.00

09.30-14.30

09.00-16.00

11.00-18.00

08.30-14.30

 

 

 

 

08.00-11.00

08.00-09.30 i 13.30-15.30

15.00-18.00

14.00-18.00

 

 

 

16.30-18.00

15.00-18.00

08.00-15.00