Podstawowa opieka zdrowotna

 

Poradnia dla dzieci

Lekarz Ewa Kwiotkowska-Nowak

pediatra, specjalista medycyny rodzinnej

 

Godz. przyjęć:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane
w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

 

2. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia zgodnie
z harmonogramem pracy lekarza (podstawa prawna załącznik do Rozp. Ministra Zdrowia  z dnia 24.09.2013r).

 

 

 

 

11.00-14.00 dzieci chore

12.00-15.00 dzieci chore

08.00-10.00 dzieci zdrowe; 10.00-12.00 dzieci chore 

12.00-14.00 dzieci chore; 15.30.-18.00 dzieci zdrowe

10.00-14.00 dzieci chore