Poniżej przedstawiamy Państwu zakres usług madycznych prowadzonych w naszej przychodni.

Wybierając daną grupę usług możecie zapoznać się Państwo ze szczegółową ofertą.

PORADNIE

Podstawowa opieka zdrowotna

 

- Przychodnia dla dorosłych

- Przychodnia dla dzieci
- Gabinet pielęgniarki środowiskowej

- Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

- Poradnia Dermatologiczna

- Poradnia Ginekologiczna

- Poradnia Laryngologiczna

- Poradnia Neurologiczna

- Poradnia Okulistyczna
- Poradnia Urologiczna

 

Poradnia zdrowia psychicznego

 

Poradnia medycyny pracy

 

Diagnostyka

 

 - Badania laboratoryjne

- Pracownia RTG

- Pracownia USG 

 

Zapewnimy Państwu najlepszą opiekę medyczną.

Prosimy o kontakt

32 769 13 81

Naszą Misją jest profesjonalna opieka medyczna i pielęgniarska, polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.